Leerwegen

Op De Meerwaarde stromen de leerlingen  in op drie niveaus. Op het VMBO noemen we dat leerwegen:

Daarnaast heeft De Meerwaarde ook een afdeling Praktijkonderwijs en een Schakelklas.