Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie

za. 14 okt. t/m zo. 22 okt. '23

Dankdag

wo. 1 nov. '23

Kerstvakantie

zat. 23 dec. '23 t/m zo. 7 jan. '24

Voorjaarsvakantie

zat. 17 feb. t/m zo. 25 feb. '24

Biddag

wo. 13 mrt '24

Goede Vrijdag

vr. 29 mrt '24

2e Paasdag

ma. 1 apr. '24

Meivakantie*

za. 27 apr. t/m zo. 12 mei '24

Hemelvaartsdag

do. 9 mei '24

2e Pinksterdag

ma. 20 mei '24

Zomervakantie

za. 13 jul. t/m zo. 25 aug. '24

* inclusief Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag

Vakanties 2024-2025

Herfstvakantie

za. 26 okt. t/m zo.3 nov. 2024

Dankdag

wo. 6 nov. 2024

Kerstvakantie

za. 21 dec. 2024 t/m zo. 5 jan. 2025

Voorjaarsvakantie 

za. 22 feb. t/m zo. 2 mrt 2025

Biddag 

wo. 12 mrt 2025

Meivakantie * 

za. 19 apr. t/m ma. 5 mei 2025

Hemelvaart ** 

do. 29 mei en vr. 30 mei 2025

2e Pinksterdag 

ma. 9 jun. 2025

Zomervakantie 

za. 19 jul. t/m zo. 31 aug. 2025

* inclusief 2e Paasdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag
** vrijdag na Hemelvaart vrije dag

 

Extra verlof

Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind geregeld naar school gaat.
Leerlingen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. In situaties met een goede reden kan een leerling vrij krijgen. Dat heet 'extra verlof'.
De regeling extra verlof zoals die is opgesteld door de leerplichtambtenaren uit onze regio is hieronder te downloaden.

Kan ik buiten de schoolvakanties op vakantie gaan of extra verlof aanvragen?

Extra verlof buiten de reguliere schoolvakanties is in principe niet mogelijk. Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van:

  1. plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging, 'religieuze feestdagen';
  2. de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders, waardoor het voor ouders onmogelijk is om in één van de schoolvakanties gezamenlijk twee aaneengesloten weken (10 lesdagen) op vakantie te kunnen gaan;
  3. gewichtige omstandigheden.

Voor nadere informatie: zie ook de folder 'Leerplicht en verlof'.
In de folder 'Leerplicht en verlof' kunt u lezen welke regels van toepassing zijn en hoe de procedure verloopt. In deze folder kunt u ook lezen waarvoor geen vrij wordt gegeven.

Indien u na het lezen van de folder denkt dat u in aanmerking komt voor extra verlof, dan kunt u het 'Aanvraagformulier vakantie en verlof' downloaden en de aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indienen bij de teamleider van uw zoon/dochter.

Op ongeoorloofd verzuim rond vakanties, zogenaamd 'luxe-verzuim', wordt streng toezicht gehouden. Verdachte ziekmeldingen melden we bij de leerplichtambtenaar.